Vi vill återupprätta arbetslinjen, stärka inkluderingen och motverka bidragslinjen och utanförskapet som det medför.

Våra tre löften

Lärandelöftet
Lärandelöftet

Skolorna i Alvesta kommun ska präglas av kunskap. Satsa på ändamålsenliga skollokaler och rätt insats direkt.

Löftet om trygghet genom hela livet
Löftet om trygghet genom hela livet

Du skall känna dig inkluderad och prioriterad av politiken oavsett vilken ålder du har och vilken kommundel du bor i.

Alvestalöftet
Alvestalöftet

Arbetslinje för alla Alvestabor. Arbetsmarknad för alla. Arbetskraft för alla Alvestabor.

Kommunen behöver oss, vi behöver dig.

Vi för fram ansvarsfulla, hållbara och långsiktiga lösningar. För att vi skall kunna göra kommunen ännu bättre behöver vi Din röst!

Rösta på Moderaterna den 11 september. Alvestamoderaterna består av samhällsengagerade kommuninvånare i olika åldrar med olika bakgrund och erfarenheter som alla drivs av att utveckla och förbättra sin hemkommun.

Vi för fram ansvarsfulla, hållbara och långsiktiga lösningar. För att vi skall kunna göra kommunen ännu bättre behöver vi Din röst!

Du träffar oss i vår lokal på Storgatan i Alvesta fredagar kl 16-18 samt lördagar kl 10-12. Vi finns även ute med tältet i kommunen med jämna mellanrum.

Du träffar oss i vår lokal på Storgatan i Alvesta fredagar kl 16-18 samt lördagar kl 10-12. Vi finns även ute med tältet i kommunen med jämna mellanrum.

Står trottoarprataren ute andra tider så har vi öppet.

contact

Kontakta dina lokala moderater.

Centralplan 1, 342 30 Alvesta
claudia.sorensson@alvesta.se
070-729 6819